Területi vonatkozások

A felmérési egység az alapmezők negyedelésével jött létre, az alapmezőnegyedek (kvadrátok) mérete így 5 földrajzi hosszúsági perc és 3 földrajzi szélességi perc, azaz 6,25 km × 5,55 km. Magyarország területét 2832 kvadrát érinti, ebből 2474 teljes területével, 358 az országhatár által metszve.


1. ábra – A Magyarországi Flóratérképezési Program által érintett kvadrátok Figure 1. – Grid units of the Hungarian Flora Mapping Programme