A magyarországi flóratérképezés rövid története

A Magyarországi Flóratérképezési Program szervezeti hátterét és anyagi feltételeit a 2002-ben elnyert „Magyarország természetes növényzeti örökségének felmérése és összehasonlító értékelése” c. pályázat (NKFP 0050/3B/2002) biztosította, melynek konzorcium- és projektvezetője Bartha Dénes lett. A Flóratérképezés Alprojekt – Király Gergely vezetésével – a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Növénytani Tanszékéhez került, amely 5 részprojektet foglalt magába: a. A magyarországi flóra hálótérképezése (vezető: Király Gergely, Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Növénytani Tanszék, Sopron), b. Inváziós növényfajok felmérése (vezető: Király Gergely, Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Növénytani Tanszék, Sopron), c. Magyarország védett, veszélyeztetett és ritka növényfajainak felmérése (vezető: Farkas Sándor, Botanika Bt.), d. Magyarország speciális pannon taxonjainak herbáriumi adatgyűjtése (vezető: Somlyay Lajos, Magyar Természettudományi Múzeum Növénytára, Budapest), e. Magyarország speciális pannon taxonjainak irodalmi és aktuális adatgyűjtése (vezető: Molnár V. Attila, Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar, Növénytani Tanszék, Debrecen) (Bartha et al., 2002, 2005).

A 2002–2005 között tartó pályázat keretében – az időközben kidolgozott módszertan és szervezeti-működési elvek alapján (Király et al., 2003 a, b) – a felvételi kvadrátok mintegy 79 %-a felmérésre került. Ugyanakkor az inváziós fajokra párhuzamosan folytatott felmérés elakadt, csak a kvadrátok 56 %-a lett felvételezve, viszont ennek módszertana és néhány faj térképe közölve lett (Balogh et al., 2008).

A pályázat lezárulta után – elsősorban anyagi források hiánya miatt – a hiányzó területek felmérése lelassult, önkéntes alapon csak néhány kvadrátra készült felvételi adatlap. További gondot jelentett, hogy a FlóraMap adatbázis feltöltése is csak lassan és akadozva haladt.

2009-ben a projektvezető intézmény (Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Növénytani és Természetvédelmi Intézet) saját pénzügyi forrásai terhére újra fellendítette a magyarországi edényes flóra térképezését, terepi felmérőket bízott meg, s az adatok adatbázisba rendezésére külön személyt alkalmazott.

2010 végétől a Magyarországi Flóratérképezési Program vezetését Bartha Dénes vette át, a terepi felvételezések 2014 végéig befejeződtek. Az adatok adatbázisba építésével, minőségellenőrzésével 2015 tavaszára felépült a Magyarországi Flóratérképezési Adatbázis.