Adatok forrása

Az előfordulási adatok java része a 2002–2014. közötti időszak terepi felméréseiből származik, a felmérés intenzitása az alábbi volt:

–2002   300 db     kvadrát
2002–2005   1942 db     kvadrát
2006–2009   51 db     kvadrát
2010–2014   531 db     kvadrát

A terepi felmérők munkáit régiófelelősök koordinálták. Az ország területe 8 régióra lett osztva, melyek elhelyezkedését a 3. ábra mutatja. A Magyarországi Flóratérképezési Program régiófelelősei:
(Hungarian Flora Mapping Programme staff members responsible for each region)

  1. Nyugat-Dunántúl Király Gergely
  2. Duna–Tisza köze Vidéki Róbert
  3. Dél-Dunántúl Csiky János
  4. Észak-Tiszántúl Lesku Balázs
  5. Dunántúli-középhegység Barina Zoltán
  6. Dél-Tiszántúl Jakab Gusztáv
  7. Északi-középhegység Vojtkó András
  8. Észak-Tisza mente Schmotzer András

Az adatbázisba bekerültek továbbá azok az 1990 utáni publikált szakirodalmi adatok, amelyek kvadrátazonosítóval voltak ellátva, vagy az azonosítást egyértelműen el lehetett végezni. (Sajnos számos értékes florisztikai adatot – az azonosíthatóság hiánya miatt – mellőzni kellett.) A publikált adatok feldolgozása jelenleg is folyamatosan zajlik.

Bizonyos taxoncsoportok esetében külön adatbázisokra is támaszkodhattunk. Így az orchidea fajok esetében Magyarország orchideáinak adatbázisa (Molnár, 2011), a ritka fa- és cserjefajok esetében Magyarország ritka fa- és cserjefajainak adatbázisa (Bartha, 2012), az inváziós fajok esetében Magyarország inváziós fajainak adatbázisa (Csiszár, 2012) adatai kerültek beépítésre. A „Magyarország veszélyeztetett hajtásos növényeinek ritkasága, életmenet-jellemzői és klímaválasza” c. OTKA pályázatnak (témavezető: Molnár V. Attila) köszönhetően 84 faj három herbáriumból (BP, DE, EGR) származó adatai is kódolásra és beépítésre kerültek. A kódolásokat Nótári Krisztina, Süveges Kristóf és Takács Attila végezte, az adatbázis felépítése Löki Viktor, Ljubka Tibor, Lovas-Kiss Ádám, Süveges Kristóf, Freytag Csongor munkája.

További 25 faj herbáriumi adatfeldolgozását (BP) Schmidt Dávid végezte el. A védett növényfajok lokalizálható előfordulásait Schmidt Dávid és Tiborcz Viktor kódolta és építette be az adatbázisba elsősorban Farkas (1999) műve alapján. A Rubus nemzetség series-szintű elterjedési térképei a Kárpát-medence és térsége szedreinek adatbázisán alapulnak, amely Király Gergely, Bohumil Trávníček és Vojtech Žíla munkája.

Bizonyos tájegységekre értékes, még nem publikált előfordulási adatokat is az adatbázis rendelkezésére bocsátottak a következő személyek: Békefi Nóra, Csiky János, Kevey Balázs, Király Gergely, Korda Márton, Mesterházy Attila, Nagy József, Schmotzer András, Szigetvári Csaba, Takács Attila, Tóth István Zsolt, Virók Viktor. Kvadrátazonosítóval nem rendelkező publikált adatok kódolását Demjénné Csiszár Andrea, Schmidt Dávid, Tiborcz Viktor és Voigt Wilfried végezte.

A 2015 után publikált adatok beépítése folyamatosan zajlik, a kiegészítésként szolgáló adatok beviteléhez nagy segítséget nyújt a Kitaibelia szerkesztőbizottság által rendelkezésre bocsátott excel formátumú adattáblák.