Species names

  query by id: 23459
  found names:
  Sorbus rotundifolia (Bechst.) Hedl., Karpatiosorbus x hybrida (Borkh.) Sennikov et Kurtto

  name statusexternal references
  scientific names
  Selected and connected scientific names
  Sorbus rotundifolia (Bechst.) Hedl. (8)
  Karpatiosorbus x hybrida (Borkh.) Sennikov et Kurtto (2)
  accepted name
  similar scientific names
  Scientific names which are similar to the selected name. Probably mispelled names.
  Karpatiosorbus karpatii (Boros) Sennikov et Kurtto (1)